STIP nieuwsbrief overzicht trainingen najaar

STIP nieuwsbrief overzicht trainingen najaar
Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie
shadowtop
top

Symposium Luchtbehandeling OK

woensdag 31 augustus 2022, Veenendaal

Op 8 april 2022 is de nieuwe richtlijn Luchtbehandeling OK, opdek & behandelruimte gepubliceerd!stiptrofee 

Deze richtlijn heeft betrekking op de luchtbehandeling in operatiekamer, opdekruimtes en behandelkamers. Een belangrijke vraag hierbij was of er een specifiek type luchtbehandelingsysteem aanbevolen kan worden om de kans op postoperatieve wondinfecties te verkleinen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Type luchtbehandelingsysteem
 • Minimale criteria luchtkwaliteit
 • Randvoorwaarden operatieafdeling, operatiekamer en opdekruimte
 • Monitoring luchtbehandelingsysteem
 • Opvolgtrouw richtlijnen en protocollen
 • Luchtbeheersplan

De uitgangsvragen bij het opstellen van de richtlijn vormen de rode draad van het symposium, waarbij goed gekeken wordt naar de praktische vertaalslag:
- Van welk luchtbehandelingsysteem moet een operatiekamer voorzien zijn om postoperatieve wondinfecties (POWI’s) zo veel mogelijk te voorkomen?
- Aan welke minimale criteria moet luchtkwaliteit op operatiekamers, behandelkamers en opdekruimtes voldoen?

Heeft u interesse in dit symposium? Er zijn nog enkele plekken vrij. aanmelden  


---
 

SFERD

14 september 2022, Veenendaal

Op 14 september wordt het SFERD-symposium voor de 14e maal georganiseerd. Na positieve reactie op de locatie van 2021 is dit jaar wederom gekozen voor De Basiliek. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor het bezoeken van een ruime tradeshow.scoop

Uiteraard zal het symposium in het teken staan van de presentatie van het SFERD-handboek 6.0, maar tevens wordt u uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van SFERD-handboek 7.0
Het SFERD bestuur hoopt op uw actieve bijdrage in de workshops, waarbij gediscussieerd kan worden over de mogelijkheden om in het handboek meer ruimte te bieden voor innovatie en risico-gestuurde maatregelen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kanaalloze endoscopen, urologische endoscopen en zal er aandacht zijn voor de juridische aspecten bij het wel of niet volgen van de handleiding (IFU).
De laatste spreker wordt vastgelegd: het concept programma.

Interesse? Meld u dan nu aan!aanmelden Vroegboekkorting geldt tot 1 augustus. 

---

 

Kwaliteit in endoscopenbeleid

start 28 september 2022, Veenendaal

Het in de praktijk toepassen van het SFERD Handboek wordt door deze training eenvoudiger.
scoopDe cursist heeft na het volgen van de training:

 • kennis van wet- en regelgeving op het gebied van endoscopendesinfectie;
 • kennis van (SMART) formuleren, kwaliteitscirkels en INK kwaliteitsmanagement model;
 • kennis van auditeren, zowel op beleidsniveau als op procesniveau;
 • de vaardigheid om met de opgedane kennis een endoscopie-audit uit te (laten) voeren;
 • kennis van kritische reinigings- en desinfectieprocessen en technische procesparameters van de endodesinfector;
 • de vaardigheid om met de opgedane kennis een validatierapport te beoordelen.

Trainingsdagen: 28 september, 26 oktober, 16 november, 7 december 2022

Interesse? Meld u dan nu aan!aanmelden


---
 

Antibiotica Resistentie en Typering

maandag 7 november 2022, Veenendaal

Een interactieve training over NUT en NOODZAAK van TYPERINGEN.

Heb je wel eens mogelijk dezelfde Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) in huis? Zou jij dan juist wel of niet willen weten of deze micro-organismen hetzelfde zijn? Typeren geeft het antwoord. Wat heb je aan typering en wat kan je ermee? In deze training de achtergrond, theorie en interactieve oefening rond typeren.

RTB endoscopieZo komen in deze training de volgende onderwerpen aan de orde:
• Wat is multi-resistentie en hoe ontstaat het;
• Wat is bacterie typering
• Verschillende soorten typeringen
• Mogelijkheden voor typeringen
• Meest gebruikt typeringen
• Nut en noodzaak typering
• Interpretatie uitslagen voor een effectieve infectiepreventie aanpak. 

Heeft u interesse in deze training? Lees meer en meld u dan nu aan.aanmelden


---

Contactpersoon Infectie Preventie (CIP)

Start 11 november 2022

RTB endoscopie

STIP verzorgt al ruim 15 jaar deze gedegen training en heeft honderden CIPpers opgeleid. Het is een 4,5 daagse training met de nadruk op infectiepreventie en een aantal kwaliteitszorginstrumenten om infectiepreventie binnen de instelling te toetsen en te borgen.
De training wordt afgerond met een eigen gemaakte presentatie, een zogenaamde ‘proeve van bekwaamheid’.


Trainingsdagen: 11 november, 9 december 2022, 20 januari, 3 februari en 17 maart 2023 

Trainingslocaties: De Schakel, Nijkerk & bij ActiZ in Utrecht

Interesse? Meld u dan nu aan.aanmelden


---
  

Intravasale Therapie

15 november 2022

RTB endoscopie

Deze training wordt niet jaarlijks gegeven, dus grijp nu uw kans! Kom met uw collega verpleegkundige (o.a. van de ICU) en krijg een bondgenoot  wat betreft centrale lijnen. Deze eendaagse training wordt gegeven door deskundige infectiepreventie Simone van Rijn (Haga Ziekenhuis) en door verpleegkundig specialist infusie technologie en organisator van de WoCaVa Ton van Boxtel.

 

Heeft u interesse in deze training? Meld u dan nu aan.aanmelden


---

 

Grondbeginselen microbiologie en infectiepreventie 

start 18 november 2022  
microscoop_Leeuwenhoek.jpg

Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op het verkrijgen van een infectie, zoals de weerstand van de mens, het gedrag van mensen en de reinheid van de omgeving. Infecties kunnen veroorzaakt worden door een grote diversiteit aan micro-organismen. Basiskennis over microbiologie helpt om de kans op verspreiding, besmetting, kolonisatie en het ontwikkelen van een infectie beter te begrijpen.
In zorginstellingen hebben we altijd te maken met kwetsbaren, gedrag van zorgpersoneel en de reinheid van de omgeving, zoals bijvoorbeeld gebruikte instrumenten. Instrumenten worden gesteriliseerd om ze vrij te krijgen van micro-organismen. Het ene micro-organisme is makkelijker af te doden dan de andere. Basiskennis over micro-organismen helpt om beter inzicht te krijgen in het nut van reiniging, desinfectie en sterilisatie.
Infectiepreventie richt zich op het voorkomen van infecties en geeft inzicht in de maatregelen die hierbij ondersteunen.

De training biedt basiskennis over micro-organismen en infectiepreventie maatregelen in het algemeen en specifiek in relatie tot het werken op de CSA.

Trainingsdata: 18 november en 16 december 2022

Heeft u interesse in deze training? Meld u dan nu aan.aanmelden

---

 

Infectiepreventie bij Beademing 

Datum 23 november 2022  

Luchtweginfecties zijn veel voorkomende zorginfecties. In relatie tot het gebruik van hulpmiddelen blijkt 17,3% van de pneumonieën gerelateerd aan invasieve beademing. De richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie zijn weliswaar gedateerd maar bieden nog steeds veel handvatten om infecties te voorkomen. Hoe geven we hier een praktische invulling aan in de dagelijkse praktijk?

NB: Aan bod komt ook: Beademingsstrategiën bij Covid-19 en Covid-19 infectiepreventie op de IC en bij beademing!

Heeft u interesse in deze training? Meld u dan nu aan.aanmelden
---

 

Adviseren als tweede beroep 

Datum 29 november 2022  
adv18

Hannah Nathans stelde al in haar boek 'Adviseren als tweede beroep', dat de basis vormt voor deze training:
"Knappe koppen die achter hun bureau de meest briljante ideeën uitwerken maar er niet in slagen deze in de organisatie over te dragen, bereiken geen resultaat." 
"Invloed uitoefenen en ideeën geaccepteerd krijgen vormen een noodzakelijk onderdeel van het werk van iedere professionele medewerker."

Resultaat van de training:
Doelmatig en doelgericht kunnen adviseren op alle hiërachische niveau's !

Heeft u interesse in deze training? Meld u dan nu aan.aanmelden
---

 

Projectmatig werken bij

infectiepreventievraagstukken 

Datum 8 december 2022  
pmw

Infectiepreventie is bij uitstek een onderwerp dat in teamverband wordt aangepakt. Een infectiepreventievraagstuk kan door een improviserende aanpak, of een routinematige aanpak, of door een projectmatige aanpak opgelost worden. Per vraagstuk zal bepaald moeten worden welke wijze het meest hiervoor geschikt is.
Projectmatig werken vereist specifieke kennis en vaardigheden.
Inzicht in projectmatig werken maakt het makkelijk om je eigen rol en taken binnen het verbeterproces helder te houden. 

Heeft u interesse in deze training? Meld u dan nu aan.aanmelden
---

 

Advies en beleidsteksten schrijven  

Datum 20 december 2022  
Bestekteksten

De training advies- en beleidsteksten schrijven past in de persoonlijke ontwikkeling en is een logische aanvulling op de trainingen uit de reeks kwaliteits- en communicatietrainingen. Het is van belang om ook schriftelijk duidelijk informatie over te kunnen dragen.
Wilt u in uw organisatie vraagstukken op het gebied van infectiepreventie hoog op de agenda krijgen? Dan moeten uw teksten voor de lezer overtuigend en helder zijn.
Voor de professional staat de vakinhoud van de infectiepreventie en sterilisatie centraal. Uiteraard. Een motiverende manier om deze kennis schriftelijk te delen helpt om aandacht voor infectiepreventie en steriliteit te genereren.

Heeft u interesse in deze training? Meld u dan nu aan.aanmelden
---

Vele trainingen kunnen in-company gegeven worden.
Informeer naar de mogelijkheiden via info@infectiepreventieopleidingen.nl  
Voor meer informatie en de rest van onze agendaleesmeer

keurmerken

STIP is ISO gecertificeerd en opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
STIP-trainingen zijn geaccrediteerd door het kwaliteitsregister VenV

bottom
shadowbottom
U krijgt deze mail omdat u in het bestand van STIP staat.
Indien u geen mail meer van STIP wenst te ontvangen, meld u dan af door hier
te klikken.