Afdrukken

Contactpersonen Infectie Preventie, Operatiekamer

Contactpersonen Infectie Preventie, Operatiekamer

Datum:
14 jan 2019
Einde:
1 apr 2019
Code:
CIPO18
Prijs:
€ 995
Plaats:
N.n.b.
Datum Begin Einde Duur Locatie
14 jan 201909:3016:307n.t.b.
28 jan 201909:3016:307n.t.b.
11 feb 201909:3016:307n.t.b.
18 mrt 201909:3016:307n.t.b.
1 apr 201913:0017:004n.t.b.

Omschrijving

Contactpersonen Infectie Preventie, Operatiekamer

Algemeen

Inleiding

cipoInfectiepreventie en hygiënisch werken vormen een onlosmakelijk deel van de werkzaamheden op het operatiekamercomplex. OK-medewerkers zijn doordrongen van de risico’s die er voor de patiënten zijn. Deze CIP-training vertaalt de infectiepreventietheorie voor CIP naar jullie werkomgeving in het operatiekamercomplex. Infectiepreventie wordt verder uitgediept. DE training wordt op locatie gegeven: jouw instelling kan onze trainingslocatie worden. STIP maakt dan afspraken om OK gebonden theorie in de praktijk te beleven, zoals de praktijktraining die STIP al op OK’s organiseert met rookproeven en een bezoek aan de technische ruimte, waar de technische dienst uitleg geeft, zodat het systeem achter de schone lucht inzichtelijker wordt.

Naast kennis krijg je vele handvatten om zelf verbeteracties in gang te zetten op jouw OKC.

Doel

Deze training biedt kennisbevordering op het gebied van infectiepreventie, ter verbetering van de kwaliteit van infectiepreventie in de organisatie van de cursist. De cursisten ondersteunen de implementatie van het hygiëne en infectiepreventiebeleid in de organisatie.

Doelgroep

Medewerkers die binnen hun operatiekamercomplex een extra taak op gebied van infectiepreventie krijgen of hebben gekregen.

Inhoud training

De training wordt gegeven door gecertificeerde deskundigen infectiepreventie, een kwaliteitscoördinator en een communicatiedeskundige met ruime deskundigheid op het gebied van infectiepreventie en verbetertrajecten. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 • Micro-organismen; wat zijn dit, waar zitten ze, wat kunnen / moeten we er mee
 • Overdracht van micro-organismen
 • Infectie preventieve maatregelen, zoals handhygiëne, persoonlijke hygiëne, beschermende middelen, steriel werken
 • Reiniging, desinfectie, steriliteit
 • Bloedoverdraagbare ziekten
 • Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie
 • Antibiotica en resistentie van micro-organismen
 • Luchtbeheersing
 • Post Operatieve Wond Infecties
 • Invulling van de taak van een Contactpersoon Infectie Preventie

Trainingsdagen

De training voor Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) omvat vier dagen (9.30-16.30 uur) met een studiebelasting van 20 uur. Aansluitend wordt een middag gepland waarin de deelnemers hun ervaringen delen met een groter publiek.

Naast de noodzakelijke basiskennis infectiepreventie wordt theorie gedurende deze vier dagen afgewisseld met begeleiding en uitvoering van praktijkopdrachten. Tussen iedere trainingsdag is voldoende tijd om de praktijkopdrachten uit te voeren. De praktijkopdrachten worden vastgesteld en uitgevoerd in overleg met de instelling, zodat de CIP een vooraf afgesproken ‘product’ kunnen leveren, bijvoorbeeld een handhygiëne campagne.
Als de huiswerkopdracht een meting of het uitvoeren van audit is, dan wordt dit uitgevoerd in overleg met en in opdracht van de leidinggevende.

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) en kunnen in het kader van patiëntveiligheid geplaatst worden in het Veiligheids Management Systeem.

Inschrijving

De kosten bedragen € 995,- per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.

Bij twee of meer aanmeldingen uit eenzelfde zorgorganisatie ontvangt u extra korting.
De kosten bedragen dan  € 945,- per persoon (doelgroep 2). 

Het minimum aantal deelnemers is 14; maximaal kunnen 20 mensen participeren.

Accreditatie:

Deze training is door het kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd voor 28 punten. 

Accreditatie LVO wordt aangevraagd.

Evaluatie

STIP maakt gebruik van evaluatieformulieren voor haar eigen verbetertraject. Het evaluatieformulier wordt door iedere deelnemer aan het eind van de trainingsdag ingevuld. De evaluaties worden door STIP verwerkt en op de website gepubliceerd.

Contact

STIP, Carolien Oldenkamp-Berkelaar via info@infectiepreventieopleidingen.nl

Trainers

Kees Ballemans

Kees Ballemans Kees Ballemans is sinds 2002 eigenaar van Unic Medical Services BV, een adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na jarenlange ervaring als microbiologisch analist werkt Kees sinds 1990 als deskundige infectiepreventie voor zeer diverse organisaties, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige behandelcentra. Ballemans won als enige deskundige infectiepreventie in Nederland tweemaal de Infectie Preventie Prijs van de VHIG, met een onderzoek over MRSA en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek endoscopen. Kees Ballemans is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Carolien Oldenkamp

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar heeft in 1995 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Daarvoor heeft zij jarenlang ervaring opgedaan als medisch microbiologisch analist in een academisch  ziekenhuis en als ziekenhuishygiënist in een algemeen ziekenhuis.

Carolien is geregistreerd als ziekenhuishygiënist bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en geaccrediteerd deskundige infectiepreventie bij de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).
Zij begeleidt in vele verpleeg- en verzorgingshuizen het infectiepreventiebeleid. Carolien Oldenkamp is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Pieter Sloot

Pieter SlootPieter Sloot startte met de opleiding voor chemisch analist en koos de afstudeerrichting: klinisch chemie. Daarna deed hij de HBO opleiding voor medisch microbiologisch analist en werkte , in de jaren tachtig, als analist bij verschillende microbiologische en immunologische laboratoria. Microbiologisch een interessante periode vanwege de HIV epidemie. Het laatste laboratorium waar hij als analist werkte, was het lab van het LUMC bij professor Dr. R.P. Mouton.
Eind jaren tachtig werd hij ziekenhuishygiënist en deed veel ervaring op met MRSA, Contactpersonen Infectie Preventie en de luchtbeheersing voor operatiekamers. Bij de VHIG was hij lid Congres commissie, voorzitter Regio Midden/Oost, lid commissie Beleid en later voorzitter commissie Kwaliteit & Beleid. Bij VCCN was Pieter lid commissie congressen en opleidingen. Hij was mede auteur en trainer van Stof en Kiem Arme Ruimten (SKAR gedragstraining).
In 2000 volgt hij de kwaliteitsmanagement opleiding en wordt kwaliteitscoördinator in Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Pieter is daar betrokken bij allerlei onderzoeken, verbeterprojecten en audits, prospectieve risico inventarisaties en begeleidt de stagiaires bij het kwaliteitsbureau. Hij geeft o.a. les in projectmatig werken, audits en kwaliteitsmanagement.
In 2014 kwam voor Pieter een grote omwenteling en een wens in vervulling. Pieter is parttime gaan werken in Rijnstate en verdeelt zijn tijd nu tussen kwaliteitscoördinator Rijnstate, werkzaamheden STIP en zijn persoonlijke activiteiten.

Lars Ratering

Lars Ratering Mijn kracht ligt in het uitdagen van mensen met hun persoonlijke leerthema. Ik zorg ervoor dat je in een veilige setting met warmte, uitdaging en humor in leersituaties wordt gebracht. En….bij mij mag er gelachen worden! Ik werk graag op een speelse manier. Ik kom er steeds meer achter dat mensen het makkelijkste bewegen als ze vanuit creativiteit en vrijheid aan de slag gaan. Bij mij dus niet alleen denken, maar ook doen en ervaren. Ik ben gedreven, enthousiast, pragmatisch en begaan met het verhaal dat mensen meenemen. Ik focus mezelf daarbij op begeleiding van team en individu bij veranderingen.

Maud Litjens

maudlitjens Maud Litjens werkt al ruim 10 jaar als trainer/docent en coach op het gebied van leiderschap, management en persoonlijke ontwikkeling en heeft ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als in de gezondheidszorg en in de non-profit sector. Haar passie is via speelse wijze mensen in hun kracht te zetten zodat zij weer persoonlijk leider zijn over hun leven. Oorspronkelijk is zij als arbeidsjurist en later tevens als mediator werkzaam geweest.

Franciska Dekker

Franciska DekkerFranciska Dekker is begaan met leiderschapsontwikkeling. Zij ziet leiderschap los van een positie. Haar vertrekpunt is dat we allemaal (al) leiders zijn, eenvoudig omdat we ons eigen leven leiden, samen met anderen. Elke dag maken we onze afwegingen en keuzes, bewust en onbewust. Daarin zijn we uniek, en is het belangrijk om “jezelf” te zijn, “want er zijn al zoveel anderen” (Loesje!). De meeste mensen willen dat ook graag, maar het is niet altijd duidelijk “wie je in wezen bent”. Op die puzzel heeft ze zich in gespecialiseerd: wie ben je (in wat je doet), en hoe werkt dat door in je communicatie, in je doelen behalen en de invloed die je wilt hebben. Franciska werkt met lager, midden en hoger kader van universiteiten, opleidings- en onderzoeksinstituten, in met name onderwijs en gezondheidszorg. Zij werkt ook met midden en hoger kader in diverse sectoren van het bedrijfsleven.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

Downloads / Tips:

 • Voorbeeld taakomschrijving Contactpersoon Infectie Preventie (Hygiëne Kwaliteitsmedewerker/HKM; aandachtsvelder infectiepreventie)

Evaluatie

Hieronder vindt u de evaluaties van eerdere CIP trainingen

Locatie

Locatie volgt.

STIP wil deze graag bij één van de deelnemers organiseren. Je kunt je hiervoor nog aanmelden!

 


Deze activiteit boeken: Contactpersonen Infectie Preventie, Operatiekamer

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW


Deelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie