Menu

STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie is een stichting zonder winstoogmerk. Aangezien de doelstelling van STIP de algemene deskundigheidsbevordering op gebied van infectiepreventie is, wordt een goed doel gekozen waar infectiepreventie bevorderende kennis noodzaak is, maar fondsen ontbreken.
De afgelopen jaren werden de volgende doelen gesteund.


avoord

2018

De STIP Trofee 2018 is gegaan naar Zorggroep Avoord (Kirsten Mettes, Monique Kools & Jolanda Donkers). Hierdoor krijgt Zorggroep Avoord extra geld ter beschikking om infectiepreventie een boast te geven.

Door de toename van uitbraken met hoger ziekteverzuim bleek dat er onduidelijkheid was over hoe te handelen bij verschillende infecties. De medewerkers hadden onvoldoende kennis, gebruikten beschermingsmiddelen fout en er was regelmatig een tekort aan middelen bij een uitbraak.
De inzet van isolatieboxen bleek HET middel om breder aandacht te krijgen voor dit probleem. Door duidelijke protocollen, brede communicatie intern met regelmatige terugkoppeling naar de aandachtvelders hygiëne en infectiepreventie, jaarlijkse evaluatie van aantal uitbraken is verbetering gerealiseerd.


summerschool

2018

Summerschool 2018:
gratis terugkomdag voor alle door STIP opgeleide Contactpersonen Infectie Preventie


sferd2017

2017

In 2017 heeft STIP, samen met de verenigingen die participeren (VDSMH, SVN, KOEPEL-MT en VHIG) in de SFERD, opnieuw de vertaling van het SFERD Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen gefinancierd, zodat ook versie 4 internationaal beschikbaar is. John van Bergen Henegouw promoot met veel enthousiasme deze Engelstalige versie in de rest van de wereld.


summerschool

2017

Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan heeft STIP diverse acties, waaronder de gratis deelname van alle door STIP opgeleide Contactpersonen Infectie Preventie aan de Summerschool begin juli.


winnaarstitrofee2016

2016

STIP Trofee.

De STIP Trofee heeft tot doel de kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie ten behoeve van kwetsbare ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen te verhogen.


zipnet3

2015

STIP ondersteunt publiek ZIP-net met de website


sferd2014

2014

In 2014 heeft STIP de vertaling van het SFERD Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen gefinancierd, zodat het internationaal beschikbaar is.


Kindersterfte

2013

In 2013 heeft STIP bijgedragen aan Serious Request in hun strijd tegen kindersterfte aan diarree in Afrika.