Menu

Kennisbank

Zoek en deel uw infectiepreventie informatie in de STIP kennisbank

kennisbank

Samen met u maken wij de kennis van infectiepreventie breder toegankelijk.

U kunt een bijdrage leveren door het digitaal aanleveren van relevante documenten.

Neem ook eens een kijkje bij ons video archief

Zoeken kennisbank

Display:
Sortering:

De zorgsector is de laatste decennia ingrijpend veranderd. Zo zijn op technologisch gebied grote stappen vooruit gezet. Ook zijn patiënten en consumenten mondiger geworden en neemt door meer keuzemogelijkheden de concurrentie toe. Verder zijn fusies en reorganisa t i es aan de orde van de dag en bereikt de gezondheidszorg in financieel opzicht haar grenzen. Deze ontwikkelingen vragen om een brede aandacht voor de kwaliteit van zorg in instellingen.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vervangt per 1 januari 2016 deze Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Omdat deze inmiddels vervallen wet, zo veel nuttige informatie bevat, bieden we hem hier toch nog als download aan.

Dit rapport is het derde deel van een drieluikover het operatief proces in algemene en academische ziekenhuizen. In 2007 rondde de inspectie het onderzoeknaar het preoperatieve traject afen in 2008 het onderzoek naar het peroperatieve traject. Het derde deel –het postoperatieve traject –is nu afgerond. Dit traject loopt van het vertrek van de operatiepatiënt van de operatiekamer tot en met diens ontslagnaar huis van de verpleegafdeling. 

In de uitgave van juni 1998 wordt in de rubriek 'Vraag en antwoord' aandacht besteed aan het opwarmen van babyvoeding

Voor u ligt het rapport Het resultaat telt particulieren klinieken 2008, kwaliteitsindicatoren laten een positief beeld zien over de resultaten van kwaliteitsindicatoren particuliere klinieken. Het betreft het eerste jaar dat er data verzameld zijn. De algemene con­ clusie van het onderzoek is positief, zoals blijkt uit de subtitel. Er zijn veel positieve ontwikkelingen in deze particuliere klinieken voor de curatieve zorg. Wel moeten de eerste resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien nog verdere validering van de indicatoren dient plaats te vinden en de betrouwbaarheid van de indicatoren niet is getoetst. 

Screening for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA): - one hour versus twenty-four hours sampling interval