Menu

Kennisbank

Zoek en deel uw infectiepreventie informatie in de STIP kennisbank

kennisbank

Samen met u maken wij de kennis van infectiepreventie breder toegankelijk.

U kunt een bijdrage leveren door het digitaal aanleveren van relevante documenten.

Neem ook eens een kijkje bij ons video archief

Zoeken kennisbank

Display:
Sortering:

Refractiechirurgie is één van de behandelingen in de commerciële zorg waarover de inspectie diverse verontrustende signalen hebben bereikt. Ook de Tweede Kamer heeft daarover enkele malen vragen gesteld. Het betreft zorg die vrijwel volledig door de cliënt zelf betaald moet worden. De cliënt moet daarbij de mogelijkheid hebben zich goed te kunnen oriënteren op de kwaliteit van de zorg. Het risico op de keuze voor slechte kwaliteit van zorg moet minimaal zijn. Borging van een minimaal kwaliteitsniveau in alle klinieken is hiervoor noodzakelijk. De inspectie beschouwt het dan ook als een belangrijk speerpunt van haar beleid om deze zorg goed te monitoren. Zij heeft daartoe alle klinieken voor refractiechirurgie schriftelijk bevraagd en 24 van de 46 klinieken die in Nederland refractiechirurgie verrichten, bezocht.  

Het Modelbeheersplan is een instrument dat kan worden toegepast bij de uitvoering van de Tijdelijke regeling Legionella-preventie in leidingwater. Het geeft een gedetailleerde uitwerking van de Richtlijnen ten behoeve van een beheersplan, als bijlage B in de Tijdelijke regeling opgenomen Het voorontwerp van de Tijdelijke regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 16 december 1999 en is als bijlage opgenomen in dit Modelbeheersplan. Het Modelbeheersplan vervangt het Interimbeheersprotocol dat in augustus 1999 is gepubliceerd. Het Modelbeheersplan richt zich op algemeen geldende principes van proces- en kwaliteitsbeheersing, dat als een ‘code of practice’ van waarde kan zijn voor brancheverenigingen als vertrekpunt om de eigen aanpak vorm te geven. 

Met grote ambitie en gretig enthousiasme is de laparoscopische operatieve chirurgie de afgelopen twee decennia door operateurs uit meerdere specialismen binnengehaald. Deze kijkoperaties in de buik zijn een vorm van minimaal invasieve chirurgie en bieden naast de uitdaging voor de operateur door kleinere incisies aansprekende voordelen voor de patiënt, zoals minder pijn, betere cosmetiek en kortere opnameduur. Het is een vast onderdeel van het operatief behandelarsenaal geworden. 

- De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat extra mensen inzetten om medische missers op te sporen. Het hoofd van de inspectie, J. Kingma, denkt aan een speciale opsporingsdienst. 

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gedaan naar het gebruik van desinfectiemiddelen in ziekenhuizen. Het onderzoek bestond uit een enquête onder alle ziekenhuizen. Ook bezocht de inspectie twintig ziekenhuizen die via een steekproef zijn geselecteerd. Aan de enquêtes en bezoeken werkten alle aangezochte ziekenhuizen mee.