Menu

CRKBODe Stichting Trainingen Infectie Preventie opleidingen is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. De toetsing is mede gebaseerd op de gedragscode. In deze gedragscode worden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur resp. 'good corporate governance', gehanteerd. In deze code worden kwaliteitseisen gesteld m.b.t. zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening. Als erkenning dat STIP voldoet aan bovengenoemde kwaliteitseisen, heeft de opname in het CRKBO het gevolg dat alle onderwijsactiviteiten van STIP zijn vrijgesteld van BTW. Hierdoor kunnen onze tarieven ook in de toekomst aantrekkelijk blijven.