Menu

Kiwa ISO 9001 logo NLKIWA heeft vastgesteld dat: 'het door STIP opleidingen gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN EN ISO 9001 voor het toepassingsgebied: Het verzorgen van praktijkgerichte opleidingen op het gebied van infectiepreventie'.

'STIP opleidingen definieert het procesmodel en heeft op de kritische punten controlemomenten ingebouwd. Hierdoor slaagt STIP met het ISO 9001 kwaliteitssysteem te innoveren en het rendement van de bedrijfsprocessen aanzienlijk te verbeteren'

Sinds haar bestaan werkt Stip opleidingen achter de schermen met het INK managementmodel, om 'reproduceerbaar' goede kwaliteit te leveren. Om 2 redenen is het ISO 9001 certificeringstraject ingegaan. Ten eerste om vrijstelling van de belasting voor onze geleverde producten en diensten te krijgen. Dit is een kostenreductie op de gehanteerde tarieven van 21%. Hierdoor worden de kosten voor de klanten beperkt. Ten tweede om onze klanten te laten zien dat wij een goed werkend kwaliteitssysteem hebben. Wij hebben namelijk het INK en ISO kwaliteitssysteem met elkaar verenigd.

Wij zijn ontzettend blij met deze erkenning. Met het behalen van het ISO certificaat wordt bevestigd waar wij al sinds de oprichting voor staan: kwaliteit van dienstverlening!

Naast de accreditatie door het Kwaliteitsregister V&V is dit ons tweede kwaliteitskeurmerk.

Bestuur STIP

  • Kees Ballemans (penningmeester)
  • Carolien Oldenkamp - Berkelaar (secretaris)
  • Pieter Sloot (voorzitter)