Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Symposium Luchtweginfecties

Datum:
di, 8 okt 2024
Code:
LWI24
Prijs v.a.:
€ 136
Plaats:
Nijkerk
Deze activiteit boeken
200
Contactpersoon:

Omschrijving

Symposium Luchtweginfecties

 (Infectiepreventie van jong tot oud)

Dinsdag 8 oktober 2024, de Schakel in NijkerkAlgemeen

Inleiding

Met het komende winterseizoen komen diverse veroorzakers van luchtweginfecties. Laten we deze winter goed voorbereid ingaan door brede kennisdeling rond luchtweginfecties, de veroorzakers van luchtweginfecties, de preventie van luchtweginfecties en de preventie van overdracht van luchtweginfecties. 

Doel

Na dit symposium heeft u kennis van het diagnosticeren van LWI, pathologie, epidemiologie en preventie van de verwekkers, de richtlijnen en het beleid. 

Doelgroep

Luchtweginfecties kunnen ontstaan bij kinderen, volwassenen en ouderen. Dit symposium informeert een zeer brede groep professionals in de nulde, eerste, tweede en derde lijn over de verwerkers, symtomen, microbiologie, epidemiologie en prevenitie. 

 

Zorglijn   Organisatie Functie baby's  jeugd  volwassenen   ouderen
0 GGD GGD verpleegkundigen x x x x
0 GGD jeugdverpleegkundigen GGD   x    
0 ARBO arbo / bedrijfsartsen     x  
0 ARBO arbo verpleegkundigen     x  
1 Huisartsen huisartsen x x x x
1 Huisartsen huisartsondersteuners / huisarts verpleegkundige x x x x
1 Thuiszorg verzorgenden      x x
1 Wijkverpleging wijkverpleegkundige     x x
2 Thuiszorg verpleegkundigen thuiszorg     x x
2 VVT verzorgenden (IG)       x
2 VVT verpleegkundigen VVT sector       x
2 VVT specialisten ouderengeneeskunde       x
2 Geh. Zorg Artsen gehandicaptenzorg   x x x
2 Geh. Zorg verpleegkundigen gehandicaptenzorg   x x x
2+3  Ziekenhuizen kinderartsen x x    
2+3 Ziekenhuizen kinderverpleegkundigen x x    
2+3 Ziekenhuizen jeugdartsen x x    
2+3 Ziekenhuizen verpleegkundigen longgeneeskundde   x x x
2+3 Ziekenhuizen verpleegkundigen longfunctieafdelingen   x x x

 

  • Deskundigen Infectiepreventie
  • Arts(-assistenten) longgeneeskunde
  • Contactpersonen infectie Preventie (CIP)
  • Infectie Preventie Ambassadeurs (voorheen adviseurs) (IPA)
  • Kwaliteitsfunctionarissen/verpleegkundigen
  • Infectieverpleegkundigen (V&VN)

Inschrijven.

Doelgroep 1: De kosten voor het bijwonen van dit symposium bedragen € 237,- Vroegboekkorting tot 1 september: €197,-
Doelgroep 2: Door STIP opgeleide Contactpersonen Infectiepreventie (CIP's) en Infectiepreventie Ambassadeurs (IPA's) betalen € 176,- Vroegboekkorting tot 1 september: €136,-

Accreditatie

  • De accreditatie wordt aangevraagd bij de VHIG
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: in aanvraag

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG).  Alleen uw naam, functie en instelling worden gedeeld met aanwezige sponsoren. Indien u bezwaar heeft: mail naar info@infectiepreventieopleidingen.nl.

Programma

Programma 

9:00  - 9:30  

Ontvangst met registratie en bezoek informatiemarkt

 
9:30  - 9.35  

Opening en introductie dagvoorzitter
dr. Bert Arets, kinderlongarts UMCUtrecht

 
9:35  - 10:15  

Zicht houden op luchtweginfecties
Het RIVM volgt de ontwikkeling en verspreiding van luchtweginfecties door middel van surveillance. Dit betreft het continu verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens over zowel het voorkomen van luchtweginfecties als de belangrijkste ziekteverwekkers. Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende databronnen, variërend van data uit de algemene bevolking tot data uit ziekenhuizen.
dr. Rianne van Gageldonk-Lafeber, Epidemioloog en Afdelingshoofd respiratoire infecties (RIVM)

 
10:15  - 10:55  

Immunologie, principes van afweer toegepast in de praktijk
Het immuunsysteem kan op een specifieke manier ziekteverwekkers herkennen en die vervolgens uitschakelen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van antistoffen (in diverse klassen en subklassen), cytotoxische T lymfocyten en nog een groot aantal andere effectormoleculen. Het immuunsysteem is echter niet krachtig genoeg om weerstand te bieden tegen de meest virulente micro-organismen (de “ugly”) en daarom moet het immuunsysteem versterkt worden door vaccinatie. Een vaccin moet om optimaal bescherming te kunnen bieden zijn toegesneden op de belangrijkste risicogroepen, zoals kinderen en/of ouderen.
Prof. dr. Ger Rijkers, immunoloog University College Roosevelt, Middelburg

 
10:55  - 11:20  

Koffie pauze en bezoek informatiemarkt

 
11:20  - 12:00  

Optimalisatie van vaccinatie strategien voor ouderen
Beschrijving van de presentatie: Vaccinaties hebben als doel het trainen van het afweersysteem en bescherming bieden tegen ziekteverwekkers zonder de nadelig gevolgen van de ziekte zelf. Vaccinatie is mn belangrijk naarmate we ouder worden en ons afweersysteem minder goed functioneert, waardoor we gevoeliger worden voor (ernstig veloop van) infectieziekten. Echter door het verminderd functioneren van het afweersysteem, zal ook de afweer die een vaccin moet opwekken, van mindere kwaliteit zijn. Er zijn nieuwe strategien nodig om iedereen optimaal te kunnen beschermen. In de presentatie zal ingegaan worden op de mechanismen van veroudering van het afweersysteem, hoe we diegene kunnen identificeren die het meest kwetsbaar zijn en hoe we er in de toekomst voor kunnen zorgen door vaccinaties meer op de persoon af te stemmen, dat iedereen optimaal beschermd is tegen infectieziekten.    
Prof. dr. Debby van Baarle, UMCGroningen

 
12.00   12.40   Het respiratoir syncytieel virus bij kinderen en ouderen
RSV veroorzaakt veel infecties gedurende het virale winterseizoen. Wereldwijd is RSV de tweede doodsoorzaak bij zuigelingen na malaria. Sinds kort is het mogelijk deze infecties te voorkomen door middel van zwangerschapsvaccinatie of vaccinatie van neonaten. In 2025 wordt een aanpassing van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) verwacht. Wat veel mensen niet weten, is dat het virus ook bij ouderen ernstige problemen kan geven met zelfs overlijden tot gevolg.
Prof. dr. Louis Bont, kinderarts infectioloog-immunoloog UMCU
 
12:40  -

13:40

 

Lunch en bezoek informatiemarkt
Heeft u een voedselallergie, geef dit vooraf aan via info@infectiepreventieopleidingen.nl onder vermelding van "LWI24 dieetwens"

 
13:40  - 14:05  

Covid-19 en Infuenza 
Nieuwe inzichten in de Covid-19 en Influenza preventie en behandelingen bij patiënten/ cliënten en andere zorgvragers. 
dr. Jean-Luc Murk, arts-microbioloog in Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) Tilburg, medisch-directeur Microvida 

 
14:05  - 14:55  

Uitbraak management in de langdurige zorg
Elke langdurige zorg instelling heeft één of meer uitbraken per jaar. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn om snel en verantwoord te kunnen handelen. Er zijn bij een uitbraak veel disciplines betrokken, dus voorbereiden betekent goed afstemmen. Richtlijn uitbraak management virale LWI voor langdurige zorg is door alle belanghebbende vastgesteld.
Paul van Houten, specialist ouderen geneeskunde 

 
14:55  - 15:20  

Theepauze en bezoek informatiemarkt 

 
15.30   16.00  
Luchtweginfecties en isolatie op kamers in het verpleeghuis, op verpleegafdelingen en de ICU
De SRI richtlijn isolatie gaat over het veilig kunnen isoleren van patiënten ter bescherming van hun omgeving, zonder dat dit leidt tot besmettingen en extra verbouwings- en/of exploitatie kosten.
Marcel Isken, deskundige infectiepreventie & deskundige steriele medische hulpmiddelen
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
 
16.00 - 16.45  

Werknemersvaccinatie griep: Wat zegt de gezondheidsraad?
Wat kunnen werknemers en werkgevers doen ter voorkoming van LWI?
In maart 2023 verscheen een advies van de Gezondheidsraad over de "Vaccinatie van werknemers: griep". Mensen in de zorg, maar ook leraren en OV-chauffeurs zouden een griepprik moeten krijgen. Ook voor dit jaar adviseerde de Gezondheidsraad een herhaling van de coronavaccinatie voor werknemers in de zorg en mantelzorgers. Hoe wordt dit advies uitgewerkt? Hoe staat het met de vaccinatiegraad in de zorg? Waar liggen de drempels voor een goede implementatie? En hoe zou dat idealiter geregeld kunnen worden?
Ted van Essen, voorzitter Nederlandse Influenza Stichting (NIS) en dokter Ted (MAX omroep) 

 
16:45 - 17.00  

Afsluiting 
Dagvoorzitter 

 
17:00     17.30  

Drankje en hapje 

 

 

 

Sprekers

Bert Arets (UMCUtrecht), Dagvoorzitter

Arets 2

Dr. Bert Arets is kinderlongarts en studeerde geneeskunde in Maastricht (1983-1989). Na een kort verblijf in de tropen (Mangochi District Hospital, Malawi) en vervulling van de militaire dienstplicht (assistent interne geneeskunde, Militair Hospitaal Dr. A. Mathijsen (tegenwoordig Centraal Militair Hospitaal) begon hij in 1991 als assistent kindergeneeskunde in het De Wever Ziekenhuis (tegenwoordig Atriumziekenhuis) te Heerlen, alwaar hij ook startte met de opleiding tot kinderarts (1992-1997), vanaf 1993 in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (tegenwoordig Maastrichts Universitair Medisch Centrum). In 1997 vervolgde hij zijn carriëre in het UMC Utrecht waar hij na een fellowship (1997-2000) werkzaam bleef als kinderlongarts

Hij promoveerde in 2002 op het proefschrift “Pulmonary function testing: tools and applications in young children with asthma” en is sindsdien bij vele promotietrajecten copromotor geweest en heeft inmiddels meer dan100 publicaties in (inter)nationale tijdschriften. Zij research richt zich met name op cystic fibrosis, longfunktie, infectie/inflammatie en inspanningsfysiologie.

Daarnaast is hij een bevlogen docent, met name binnen de SUMMA (Selective Utrecht Medical Master) opleiding die tot arts-wetenschapper opleidt. In 2016 werd hij benoemd tot associate hoogleraar Medische Onderwijs met aandachtsgebied professionele ontwikkeling en bevlogenheid. Sinds 2021 is hij directeur van diezelfde SUMMA opleiding.

Daarnaast vervult hij meerdere rollen binnen adviesorganen, stichtingen, belangenorganisaties en maatschappelijke instellingen. 

Rianne van Gageldonk-Lafeber (RIVM)

Rianne Gageldonk

Rianne van Gageldonk-Lafeber is hoofd van de afdeling respiratoire infecties van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM. Deze afdeling doet surveillance en onderzoek naar griep, COVID-19, en andere luchtweginfecties veroorzaakt door diverse verwekkers. 

Ted van Essen (Ned. Influenza Stichting)

20230825 Ted van Essen foto Cees Wouda

 Ted van Essen was tot december 2016 huisarts in Amersfoort, thans is hij vaccinatie-arts Hij is voorzitter van de Nederlandse Influenzastichting en griepexpert. Daarnaast is Dokter Ted wekelijks te zien in Tijd voor MAX.

   

 

Louis Bont (UMCUtrecht)

Louis Bont

Louis Bont, MD, PhD, is Pediatrician Infectiologist-Immunologist and head of the Pediatric Department of the University Medical Center Utrecht, The Netherlands. He is the founding chairman of ReSViNET, an international respiratory syncytial virus (RSV) research consortium. His specific research interest is RSV pathogenesis and burden of disease. His work focuses on unraveling the role of neutrophils, RSV-related mortality and long-term airway disease following RSV infection. Dr. Bont is the lead investigator of the INFORM study, a large prospective global clinical virology study to unravel the molecular epidemiology of RSV in about 4000 children. He is one of the co-leads of the RESCEU consortium aiming to define the RSV burden of disease in Europe. He is leading the RSV GOLD mortality registry funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. His group collaborates with the World Health Organization on RSV surveillance and vaccine development. He advised the Dutch Health Council on the introduction of RSV immunization in the Netherlands. Dr. Bont’s research focuses on clinical and translational mechanisms of disease and identifying targets for intervention of RSV bronchiolitis. He has been the lead author of over 200 publications in peer-reviewed medical journals. He founded the Training of Upcoming Leaders in Pediatric Science (TULIPS), a career training network for clinician scientists in the field of Child Health.

 

 

 

Jean Luc Murk (ETZ Tilburg)

 JeanLucMurk oud

dr. Jean-Luc Murk, arts-microbioloog in Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) Tilburg en is medisch-directeur Microvida.`Hij is ook viroloog en is gepromoveerd in celbiologie. Hij heeft gewerkt als klinisch viroloog en was hoofd van de afdeling respiratoire en enterale virologie bij het RIVM. In 2017 is Jean Luc in het Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg begonnen als arts microbioloog met aandachtsgebied virologie. Hij heeft jarenlange ervaring met lesgeven in allerlei settings en voor verschillende gremia. Jean Luc is een graag geziene gast bij diverse TV-programma’s, waar hij zijn kennis rondom COVID-19 deelt. Hij is (bestuurs-) lid van een aantal verenigingen op het gebied van micro-biologie/virologie in het binnen- en buitenland. 

 

 

 

Ger Rijkers (University College Roosevelt)

Ger Rijkers

Ger Rijkers (1952) is emeritus Professor in de Biomedical and Life Sciences, University College Roosevelt (UCR), Middelburg en Universiteit van Utrecht en medisch immunoloog bij het Microvida Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Rijkers heeft biologie gestudeerd in Wageningen en is vervolgens opgeleid tot medisch immunoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Vervolgens werkte hij in het UMC Utrecht aan mucosale immuniteit en in het Sint Antoniusziekenhuis, Nieuwegein, aan vaccinatie van risicogroepen. Rijkers is co-editor in chief van Pneumonia en gast-redacteur van een themanummer van Vaccines over Global Analysis of SARS-CoV-2 Serology. Ger Rijkers is met Frans Kroese auteur van het Leerboek Immunologie waarvan de derde druk eind 2022 verschijnt bij BSL. Ger Rijkers is 46 jaar getrouwd geweest met Riky Lievendag (✝ februari 2020), ze hebben 3 volwassen kinderen en 3 kleinkinderen.

Debbie van Baarle (UMCGroningen

 Debbie van Baarle 01 profielfoto2

Prof. dr. Debbie van Baarle is professor in Immunology of Vaccinations at the University Medical Center Groningen since September 2020 and at the Center  for Infectious Disease Control (CIb)  at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) since 2017. She is an immunologist with specific expertise in the immune response to viral infections. Her main research interest is to identify critical features of the T-cell response associated with ‘protection’ from viral infection or disease progression in order to improve vaccination strategies. More recently, she is focusing on understanding changes in immune health as a consequence of specific exposures in relation to vaccine responsiveness and finding ways to improve immunity to vaccination in (older) risk groups. For the latter she is leading an H2020 IMI project on vaccination strategies for elderly (VITAL) which includes both induction of proper immunity to vaccinations, identification of biomarkers as well as communication on these strategies. Furthermore she is a leading immunologist in several large multicenter ZonMW funded clinical COVID19 vaccine studies in patient groups. Debbie van Baarle is (co-)author of over 200 scientific papers published in peer-reviewed, international journals (H-index: 50), which have been cited ≈ 8000 times. She successfully supervised 23 PhD students and currently has 7 PhD students in training, 2 postdocs and a team of 4 technicians.

 

Paul van Houten (Verenso)

PaulvanHouten 

Paul van Houten heeft tot zijn pensionering ongeveer 40 jaar in de ouderenzorg gewerkt als huisarts, verpleeghuisarts en specialist ouderengeneeskunde waarvan ongeveer 35 jaar in management en directieteams van zorginstellingen. Momenteel doet hij als specialist ouderengeneeskunde waarnemingen. Mijn interesse voor hygiëne en infectiepreventie is begonnen in de 90 er jaren van de vorige eeuw toen ik betrokken was de eerste AIDS afdeling in een Nederlands verpleeghuis (Vreugdehof te Amsterdam). Daarna ben ik betrokken geweest bij diverse uitbraken van MRSA, TBC, schurft, noro en influenza. Hij is lid geweest van de richtlijngroep behandeling van influenza van de NVMM. Voor Verenso heeft hij in 2021 de update geschreven van de influenzarichtlijn.  Namens Verenso was hij voorzitter van de handreiking over rol van de specialist ouderengeneeskunde met betrekking tot hygiëne, infectiepreventie en antibioticaresistentie. Momenteel is hij voorzitter van de handreiking Uitbraakmanagement. Tevens is Paul RCT lid van het ABR zorgnetwerk Noord Holland Flevoland.

Marcel Isken (CWZ Nijmegen)

 

 

 

Foto's

Hier vindt u straks een foto-impressie van het Symposium Luchtweginfecties 2023.

 

Downloads

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden:

Locatie

 

De Schakel Nijkerk

deSchakel Centraal in Nederland gelegen, aan de rand van de bosrijke Veluwe. De Schakel is op korte loopafstand van NS station Nijkerk.

Vergader- & Congrescentrum De Schakel Nijkerk
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel. +31 (0)33 246 08 04

Parkeergelegenheid
Naast gratis parkeren op het eigen terrein en bij het station, kunnen gasten van De Schakel ook betaald parkeren in de parkeergarage de Oosterpoort (schuin tegen over de Schakel). De parkeertarrieven zijn € 0,90 per uur. In de Schakel zijn dagkaarten verkrijgbaar voor € 5,00. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open!

Plan uw route naar De Schakel

 

 

Evaluatie

Na het symposium kunt u de evaluatie rapportage hier downloaden.

 

 

 

 

 


 

 


Deze activiteit boeken: Symposium Luchtweginfecties

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW


Deelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie

Selecteer uw functie