AfdrukkenE-Mail Adres

Gebruikerstraining luchtbeheersing op de OK

Code:
LLI
Plaats:
In company

Omschrijving

 

Algemeen

Inleiding

luchtbeheersingBij doorbreking van de huid vervalt de barrière voor bacteriën en wordt het inwendige van de patiënt blootgesteld aan bacteriën. Het zorgdragen voor schone lucht verkleint risico’s van besmettingen van schadelijke micro-organismen.
Of de lucht schoon is, hangt af van techniek en het gedrag van de mens. De techniek dient een goede luchtbehandeling met schone lucht te genereren, echter de mensen die in die lucht werken kunnen door hun handelwijze de luchtstromen beïnvloeden en de luchtkwaliteit verminderen. De techniek kan medewerkers ondersteunen in gedrag door middel van signalering van kritische parameters. De kennis van deze kritische parameters is essentieel om adequaat te reageren op eventuele afwijkingen.

Deze praktische in-company training biedt medewerkers niet alleen praktisch toepasbare kennis omtrent luchtbeheersing, maar zorgt door de praktijkoefeningen op de eigen operatiekamer, dat medewerkers nut en noodzaak van de beheersmaatregelen in gaan zien en begrijpen.

Doel

 • Inzicht bieden in het belang van luchtbehandeling, het gedrag in de OK en het beheersen van de luchtstromingen tijdens de werkzaamheden in de kliniek;
 • Bekendheid krijgen met de functionaliteit van een dashboard met kritische parameters;
 • Kennis verkrijgen over het handelen bij afwijkende kritische parameters.

Doelgroep

Medewerkers operatiekamer, zoals OK-assistent, chirurg, anesthesiemedewerker, anesthesist, recovery verpleegkundigen, logistieke medewerker OK, CSA, schoonmaak en anderen die activiteiten op het OKC verrichten.

Inhoud training

De training wordt gegeven door een technisch adviseur en een deskundige infectiepreventie met een ruime ervaring en deskundigheid. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 • wat is luchtbehandeling;
 • richtlijnen, wetgeving en normen;
 • filtering van lucht;
 • luchtstromen, overdruk, temperatuur;
 • praktijkvoorbeelden van beïnvloeding van parameters;
 • workshop: aan de hand van de eigen plattegrond de optimale luchtstromen bepalen.

Voorbereiding & Studieduur

De bijeenkomst duurt 3 uur (incl pauze: 3,25 uur). De inleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd op de eigen praktijk; hiervoor ontvangt STIP vooraf een kopie van het luchtbeheersplan van de instelling. Voor de workshop dient een kopie van de plattegrond van de kliniek meegenomen te worden. Na de training wordt van alle deelnemers voldoende motivatie en acceptatie verwacht om adequaat om te gaan met lucht en luchtbeheersing en dit uit te dragen.

Certificering

Kwaliteitsregister V&V: 3 punten

Cursusdagen en kosten

De in-company training wordt in overleg met u gepland. Inschrijving gebeurt aan de hand van een email waarin u uw belangstelling aangeeft, waarna wij concrete afspraken met u vastleggen.

De training kost € 99 per persoon, bij minimale deelname van 15 personen

Programma

Programma

 • theoretisch kader rondom luchtbehandeling, kritische parameters
 • luchtbeheersing in de praktijk op basis van eigen beheersplan
 • pauze
 • workshop luchtstromen (bij voorkeur in de OK)
 • afsluiting ;

Het programma wordt op maat voor u gemaakt en kan bijvoorbeeld aansluiten op het OK-programma. Voorbeeld:

16:45 Ontvangst  
17:00 - 17:45 Theorie technische parameters en beheer techneut
17:45 - 18:30 Theorie infectiepreventie, beheersmaatregelen en gedrag op de OK deskundige infectiepreventie
18:30 - 19:15 Workshop beïnvloeding luchtbewegingen op de OK (mbv rookproeven)  
19:15 - 20:00 Workshop technisch beheer in de technische ruimte Optioneel: lokaal beheer
20:00 Evaluatie

Trainers/ Sprekers

Roel Lagendijk

Roel LagendijkRoel Lagendijk begon, na voltooiing van zijn analistenopleiding Medische Microbiologie en militaire diensttijd, in 1985 zijn carrière binnen het streeklaboratorium Medische Microbiologie & Immunologie. Dit waren de jaren dat ‘veilig werken’ een vogelvlucht nam mede door de opkomst van het HIV virus. Zaken als roken, eten en drinken op het lab werden uitgebannen, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen werden geïntroduceerd.
Naast laboratoriumwerkzaamheden was hij lid van de ondernemingsraad en later binnen de commissie Veiligheid, Gezondheid & Welzijn. In 1999 maakte hij de overstap naar Infectiepreventie in het UMC Utrecht omdat dit vak meer uitdagingen bood binnen de breedte van de organisatie. In die jaren waren zijn specifieke aandachtsgebieden, naast de algemene Infectiepreventietaken, bouw & verbouw, Legionellabeheer, dialyse en biologische agentia. Vanuit de beroepsvereniging was hij jaren lid van de Regieraad van de Werkgroep Infectiepreventie en zat hij in de redactie van het Tijdschrift Hygiëne & Infectiepreventie.
Begin 2014 maakte hij de overstap naar Unic (Utrecht Network for Infection control) Medical Services. Van hieruit doet hij o.a. detacheringen voor afdelingen Infectiepreventie in ziekenhuizen, praktijkbegeleiding voor Deskundigen Infectiepreventie in opleiding, werkzaamheden voor verpleeghuizen en regelmatig infectiepreventieaudits binnen zelfstandige behandelklinieken. Het vak Infectiepreventie biedt steeds meer uitdagingen: van enerzijds specifieke, technisch inhoudelijke kennis tot communicatieve vaardigheden en coaching anderzijds.
Gewenst ‘gedrag’ vereist discipline en is onlosmakelijk verweven met het ‘hygiënisch werken’. In allerlei werksituaties binnen de gezondheidszorg komt dit telkens terug.  

Henk Postema

Henk PostemaIr. H. C. Postema, senior adviseur bij Deerns Nederland.
Ir Henk C. Postema, senior adviseur bij Deerns Nederland. Naast een lange ervaring bij diverse ingenieursbureaus waar Henk vooral actief is geweest met ziekenhuisprojecten waaronder diverse OK-projecten van meerdere ziekenhuizen heeft Henk ook nog zo’n 10 jaar in het Radboudumc gewerkt waar hij onder andere betrokken is geweest bij het ontwerp van de luchtbeheersing van de nieuwe OK’s in het nieuwe heelkunde gebouw. Tijdens zijn werk bij het Radboudumc heeft Henk zich o.a. ingezet voor het maken van goede afspraken, over de kwaliteit van de luchtbeheersing, tussen Hoofd OK en de afdeling Technisch Beheer. Met deze afspraken is de kwaliteit van de luchtbeheersing van de OK’s geborgd en ligt vast wie welke verantwoordelijkheid heeft. Tijdens het OK-symposium in 2010 bij het Radboudumc heeft Henk daarover een toelichting gegeven. In 2013 heeft Henk een bijdrage geleverd aan de driedaagse training over operatiekamers van de NVTG. Na zijn ervaring bij het Radboudumc werkt Henk weer als senior adviseur bij Deerns.

Foto's/ Video's

Bekijk hier een videoimpressies van de training op locatie.

OK Luchthuishouding

 

Wil Rutges

 

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaar

Locatie

ziekenhuisDe "Gebruikerstraining luchtbeheersing op de OK" vindt in-company plaats. Dit zodat in de eigen werkomgeving de theorie naar de praktijk kan worden vertaald.

 

 


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u interesse heeft voor deze activiteit, kunt u zich vrijblijvend opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een datum voor deze activiteit bekend is.

Deelnemersgegevens

* Verplicht

Categorie