Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Gebruikerstraining Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen

Code:
RDFS
Plaats:
In company

Omschrijving

Algemeen

Inleiding

Flexibele endoscopen worden gebruikt voor diagnostische en therapeutische toepassingen bij verschillende patiënten. De aloude geneeskun¬dige term “Primum non nocere” (in eerste plaats niet schaden) betekent dat wij moeten voorkomen dat door een flexibele endoscoop bij onderzoek of behandeling een exogene besmetting van micro-organismen optreedt en de patiënt hiervan nade¬lige gevolgen ondervindt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wijst de ziekenhuizen op hun verantwoordelijkheid en eist een operationeel kwaliteitsplan op het gebied van flexibele endoscopen. De landelijke Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) heeft hiertoe de vigerende wet- en regelgeving verwerkt in een kwaliteitshand¬boek. Dit handboek wordt als ‘onderlegger’ gebruikt voor de toetsing van enkele eisen uit de NIAZ norm. De uitgangspunten voor de kwaliteit van endoscopen zijn geoperationaliseerd en gebaseerd op het INK-model.

Doel

De cursist heeft na het volgen van de training:

  • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van endoscopendesinfectie
  • Kennis van INK-systematiek, zoals deze in het SFERD kwaliteitshandboek wordt gehanteerd
  • De vaardigheid om met de opgedane kennis alert te zijn op besmettingsrisico’s bij inade-quaat reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen
  • Kennis van kritische reinigings- en desinfec-tieprocessen en technische procesparameters van de endodesinfector

Doelgroep

De training is geschikt voor medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de reinig¬ing en desinfectie van flexibele endoscopen; dit betreft zowel CSA-medewerkers als endoscopie-verpleegkundigen en -assisterenden.

Inhoud training

De training wordt gegeven door een deskundige scopen reiniging en desinfectie (DSRD) met ruime ervaring op het gebied van endoscopendesinfectie en kwaliteitstrajecten.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De wet- en regelgeving op het gebied van endoscopendesinfectie
  • Microbiologie en infectiepreventie
  • Reinigen en desinfecteren
  • Complexe endoscoop = complexe R&D
  • Endodesinfector en droogkast
  • Kwaliteitsborging

Bij voorkeur wordt de inhoud afgestemd op materialen en middelen van de eigen instelling.

Programma

De training duurt één dagdeel; in overleg in te delen.

Trainingsdagen en inschrijving

In-company training, zodat in de eigen werkomgeving de theorie vertaald kan worden naar de praktijk. Train¬ingsdag worden ingepland bij deelname van minimaal 10 en maximaal 15 cursisten.

Individuele inschrijving is mogelijk via het algemene mailadres. STIP zoekt dan samen met u naar een geschikte in-company training waar u bij aan kunt sluiten.

Prijs

€ 95,- per persoon, met een minimum deelname van 10 personen.

Individuele aanmelding à €125,- pp De trainingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

Voorbereiding en Studieduur

Voorafgaand aan de training stelt de deelnemer zich op de hoogte van de eigen protocollen en toetst deze aan de inhoud van de actuele versie van het SFERD kwaliteitshandboek. De instelling stelt informatie over gebruikte materialen, middelen en procedures beschikbaar aan de trainer.

Accreditatie

Accreditatie bij SVN: 10 punten.
Accreditatie voor andere verenigingen kan op verzoek aangevraagd worden (dit is niet in de prijs inbegrepen).

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt. 

Trainers

volgt

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaar

Locatie

ziekenhuisDe "Gebruikerstraining Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen" vindt in-company plaats. Dit zodat in de eigen werkomgeving de theorie naar de praktijk kan worden vertaald.

In company

 

 

 

 

Accreditatie bij SVN: 10 punten

 


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u interesse heeft voor deze activiteit, kunt u zich vrijblijvend opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een datum voor deze activiteit bekend is.

Deelnemersgegevens

* Verplicht

Categorie

Selecteer uw functie

Training / Functie