Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Infectiepreventie en sterilisatie in de kliniek

Code:
ISK
Plaats:
In company

Omschrijving

 

Infectiepreventie en sterilisatie in de kliniek,

rond personeel, omgeving en voorwerpen (reiniging, desinfectie en sterilisatie)

Algemeen

Inleiding

Onwetendheid van hygiëne en infectiepreventie heeft in het verleden veel slachtoffers in de zorg veroorzaakt. Het probleem is dat wij de (besmettelijke) micro-organismen niet met het blote oog kunnen zien en de gevolgen van de besmettingen zich pas later als infecties openbaren. Bewustzijn over ons handelen aan de patiënt kan helpen meer leed en pijn te voorkomen. We willen de patiënten graag ontvangen en behandelen in een prettige, maar vooral ook veilige omgeving. Een kliniek die schoon oogt en ruikt, maar die tevens microbiologisch veilig is. Dit moet echter niet ten koste gaan van gezondheidsrisico’s voor medewerkers door hen onnodig te laten werken met schadelijke desinfectiemiddelen. Een zorginstelling dient te beschikken over een weloverwogen reinigings- en desinfectiebeleid.
Bij invasieve behandelmethodes, waarbij huid en slijmvliezen doorbroken worden, dient men gebruik te maken van steriele instrumenten. Na gebruik dient het instrumentarium een volwaardig desinfectie- en sterilisatieproces te doorlopen, alvorens de instrumenten bij een volgende patiënt gebruikt mogen worden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stimuleert het uitbesteden van het gehele sterilisatieproces gezien de complexiteit van dit proces. Voor klinieken die zelf de sterilisatie van het instrumentarium in de hand houden of meer willen weten van die kritische processen heeft STIP deze training ontwikkeld. De training biedt kennis van het gehele traject van een gebruikt instrument tot een veilig gesteriliseerd instrument. U leert welke controlemomenten en controlemiddelen er zijn om het proces te monitoren en mogelijke fouten in het proces te herkennen.

Doel

Kennisbevordering infectiepreventie basismaatregelen in de kliniek en inzicht bieden in de essentie van een weloverwogen reinigings-, desinfectie- en sterilisatie-beleid binnen de kliniek en/of het sterilisatieproces.

Doelgroep

Alle medewerkers van privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt en zijn omgeving.

Inhoud training

De training wordt gegeven door deskundige infectiepreventie en deskundige steriele medische hulpmiddelen met een ruime ervaring en deskundigheid. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 • het vóórkomen en verspreiden van micro-organismen
 • persoonlijke hygiëne
 • kledingvoorschriften
 • persoonlijke bescherming (handschoen, masker, bril, schort en muts)
 • handen in de zorg: vector voor micro-organismen, handenhygiëne praktijktesten
 • wanneer reinigen, desinfecteren of steriliseren
 • desinfecteren/steriliseren en wetgeving
 • oppervlaktedesinfectie
 • het reinigingsproces, het desinfectieproces, het sterilisatieproces
 • verpakken, transport en opslag
 • de routing van instrumentarium op locatie
 • praktijkvoorbeelden

Voorbereiding & Studieduur

De bijeenkomst duurt twee dagen. Als voorbereiding dient men kennis te hebben van de routing van de diverse processen in de eigen organisatie. Na de eerste dag heeft de cursist tijd nodig voor een huiswerkopdracht rond de processen in de kliniek. Na de training hebben de deelnemers kennis van de kritische stappen in het sterilisatieproces, zodat ze bewuster en met voldoende motivatie en acceptatie adequaat de stappen ter verbetering van basishygiëne te verwezenlijken en de reiniging en desinfectie van ruimten, inventaris en apparatuur toe te passen en uit te dragen.

Programma

Programma dag 1

 • ontvangst en voorstelronde, inventarisatie vraagstukken en verwachtingen
 • het gedrag van een bacterie en virus
 • theoretisch kader rondom reiniging, desinfectie en sterilisatie, wetgeving
 • reiniging en desinfectie van ruimten, inventaris en apparatuur in de praktijk

middag

 • microbiologie en afdoding
 • Normen en Regelgeving
 • Rondgang op RDS
 • Reiniging
 • Desinfectie
 • Verpakken
 • Sterilisatie

Programma dag 2

 • het gedrag van de gezondheidsmedewerker
 • workshop: voorkom overdracht, bescherm jezelf
 • handhygiëne praktijktest

middag

 • Verdieping sterilisatie kennis
 • Validatie
 • Rondgang op RDS

Trainers

Carolien Oldenkamp

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar heeft in 1995 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Daarvoor heeft zij jarenlang ervaring opgedaan als medisch microbiologisch analist in een academisch  ziekenhuis en als ziekenhuishygiënist in een algemeen ziekenhuis.

Carolien is geregistreerd als ziekenhuishygiënist bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en geaccrediteerd deskundige infectiepreventie bij de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Peter de Haas

Peter de Haas Peter de Haas is vanaf 1977 werkzaam geweest in de gezondheidszorg in verschillende functies en op diverse werkplekken in Nederland.
Begonnen als fysiotherapeut in het Rode Kruis ziekenhuis, maakte hij al snel de overstap naar de OK waar hij Physician Assistant chirurgie en daarna coördinator van peri-medische functies werd. Hij werd in Enschede Afdelingshoofd OK complex zowel voor chirurgie als Anesthesie en Afdelingshoofd CSA.
In 2000 werd hij Hoofd CSA van het UMC Utrecht. Vanaf 2008 tot 2012 was hij stafmedewerker van Apotheek en CSA op het gebied van verbouwing en apparatuur CSA, medische gassen. De CSA fungeert als kenniscentrum op gebied van reiniging en sterilisatie. Vanuit die hoedanigheid heeft hij voor andere ziekenhuizen projecten en functiewaarnemingen verricht op het gebied van CSA, logistiek en DSMH.

Per jan 2012 is Peter met functioneel leeftijdsontslag. Hij is lid van de Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN) en is lid van de SVN TC Stoomkwaliteit.

 

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Evaluatie

op dit moment zijn er nog geen evaluaties beschikbaar

Locatie

Voor de praktische invulling streeft STIP naar het geven van de training op locatie. De voorkeur hierbij gaat uit naar een locatie in het midden van Nederland, goed bereikbaar voor de andere cursisten. U kunt uw kliniek hiervoor aanmelden!

 


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u interesse heeft voor deze activiteit, kunt u zich vrijblijvend opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een datum voor deze activiteit bekend is.

Deelnemersgegevens

* Verplicht

Categorie

Training / Functie