Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Outbreakmanagement

Code:
OBM
Plaats:
n.n.b.

Omschrijving

Algemeen

Inleiding

Het herkennen van een outbreak en het vervolgens gezamenlijk zorgdragen voor het inperken van de outbreak vergt een multidisciplinaire aanpak

Doel

Het vergaren van kennis over resistentieproblematiek, outbreakmanagement en het actief trainen door middel van praktijkgerichte casusbehandeling. Hierdoor bent u op (mogelijke) toekomstige situaties voorbereid en getraind.

Doelgroep

De doelgroep omvat meerdere functies die betrokken zijn bij microbiologische endemische verheffingen in ziekenhuizen (max. 30 personen):

 • managers / leden Raden van Bestuur
 • leden infectie commissie
 • medisch specialisten
 • artsen microbiolooog
 • kwaliteitsfunctionarissen
 • deskundigen infectiepreventie

Inhoud training

Deze interactieve training wordt gegeven door professionals die meerdere outbreaks hebben gemanaged in verschillende ziekenhuizen en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) met veel ervaring in het begeleiden en toetsen van endemische verheffingen in allerlei zorgorganisaties.

Deze praktische training bestaat uit een deel theorie over resistentieproblematiek, outbreakmanagement en een deel interactieve casus training in de workshop ‘s middag.Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items aan bod:

 • De definitie van outbreaks
 • Resistentieproblematiek en consequenties
 • De oorzaken van microbiologische outbreaks / endemische verheffingen
 • Strategie keuzen in de aanpak van outbreakmanagement
 • IGZ visie aanpak outbreaks

Voorbereiding en Studieduur

Deelnemers nemen kennis van het beleid en de protocollen van hun eigen organisatie. Het beleid en de protocollen worden meegenomen naar de training en komen tijdens de workshop ter sprake. Naast deze eendaagse training van 10.00 tot 16.00 uur, is voorbereidingstijd nodig om kennis te nemen van het eigen beleid.

De syllabus wordt ter plekke uitgereikt.

Accreditatie

In het kader van nascholing is accreditatie bij:

 • VHIG: 30 punten, categorie 4
 • GAIA: 5 Contacturen

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt. 

Programma

Programma

10:00 - 10:15 Welkom + voorstelrondje  
10:15 - 10:45 Resistentie problematiek + consequenties  
10:45 - 11:30 Outbreakmanagement  
11:30 - 12:15 Keuzes en vangnetten volgens IGJ  
12:15 - 12:30 Uitleg werkwijze workshop, indeling werkgroepen met taakverdeling,  
12:30 - 13:15 Lunch  
13:15 - 15:45 Workshops. (5 werkgroepen van 6 personen krijgen chronologische casuïstiek aangeboden en bepalen strategieën en concrete interventies.
De werkgroepen krijgen chronologische casuïstiek aangeboden en bepalen strategieën en concrete interventies
 
15:45 - 16:00 Afronding en evaluatie  

Trainers

Hedy Salomons

Hedy SalomonsMw. drs. E.M.A. Salomons, Senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)
Hedy werkt sinds 2011 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, daarvoor heeft zij 24 jaar in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gewerkt als deskundige infectiepreventie.
Binnen de IGJ houdt Hedy zich bezig met infectiepreventie en antibiotica resistentie. Zij is projectleider geweest van een landelijk onderzoek naar de mate waarin instellingen in de intramurale ouderenzorg voldoen aan wet- en regelgeving en veldnormen op het gebied van verantwoorde hygiënische zorg en infectiepreventie. Zij heeft onder andere bezoeken gebracht aan de instellingen genoemd in het in 2013 verschenen geaggregeerde rapport van de IGZ"Verbeteringen van hygiëne en infectiepreventie in ouderenzorg snel realiseerbaar". Op dit moment is Hedy bezig met het toezicht infectiepreventie en operatief proces in privéklinieken en toezicht op infectiepreventie in ziekenhuizen.
Hedy maakt binnen de IGJ onderdeel uit van het tem netwerkzorg en preventie.

Annemarie Weersink

Annemarie WeersinkAnnemarie Weersink is vanaf eind 2012 werkzaam als arts-microbioloog en medisch manager van de afdeling medische microbiologie-immunologie en afdeling infectiepreventie in het Meander Medisch centrum. Daarnaast is Annemarie tevens afdelingshoofd Medische Microbiologie in het StJansdal te Harderwijk. Na haar opleiding en promotie heeft zij bijna 20 jaar gewerkt als arts-microbioloog in het UMCU in diverse functies waaronder afdelingshoofd Infectiepreventie en daarna bacteriologie, als opleider Medische Microbiologie en als staflid bij de virologie. Annemarie heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van de Infectiepreventie, Microbiologie, Antibiotic stewardship, opleiding en management

Ada Gigengack

Ada GigengackAda Gigengack is vanaf oktober 2015 werkzaam als teammanager van de afdeling Infectiepreventie in het Meander Medisch Centrum. Daarvoor heeft zij 25 jaar als deskundige infectiepreventie en unithoofd van de afdeling Ziekenhuis hygiëne en Infectiepreventie van het UMCU gewerkt. In het UMCU was zij daarnaast verantwoordelijk voor het opzetten en de coördinatie van de landelijke opleiding tot deskundige Infectiepreventie die vanaf september 2012 door de UMC Utrecht Academie wordt verzorgd. De aandacht van Ada ging in deze opleiding niet alleen uit naar het overbrengen van de benodigde vakinhoudelijke kennis maar ook naar de persoonlijke ontwikkeling van de studenten in het vak van deskundige infectiepreventie. Zelf is zij een ervaren allround deskundige infectiepreventie waarbij outbreakmanagement haar bijzondere interesse heeft.

Carolien Oldenkamp

Carolien Oldenkamp - Berkelaar Carolien Oldenkamp - Berkelaar heeft in 1996 GRIP, adviesburo voor infectiepreventie opgericht.
Na jarenlange ervaring als medisch microbiologisch analist in een academisch ziekenhuis werkt Carolien sinds 1989 als deskundige infectiepreventie. Ze startte in een algemeen ziekenhuis en heeft inmiddels ervaringen opgedaan in alle sectoren van de gezondheidszorg.
Zo heeft zij veel bouwtrajecten in ziekenhuizen begeleid, collega’s gecoached, begeleidt zij zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, gehandicaptenzorg, revalidatie en psychiatrie met hun infectiepreventiebeleid.
Carolien Oldenkamp is als deskundige infectiepreventie altijd actief geweest in het opleiden en trainen van zorgprofessionals.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Locatie

 Nader te bepalen

Evaluatie

Hieronder vindt u de evaluaties van eerdere trainingen Outbreakmanagement


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u interesse heeft voor deze activiteit, kunt u zich vrijblijvend opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een datum voor deze activiteit bekend is.

Deelnemersgegevens

* Verplicht

Categorie

Training / Functie