AfdrukkenE-Mail Adres

Scholing ‘intravasale therapie’

Code:
SIT
Plaats:
N.n.b.

Omschrijving

Scholing ‘intravasale therapie’

Algemeen

Inleiding

Bij het inbrengen van een intravasale katheter wordt de integriteit van de huid doorbroken, waardoor micro-organismen de bloedbaan kunnen binnendringen. Het ontstaan van een infectie bij een patiënt met een intravasale katheter is afhankelijk van een interactie tussen de katheter en micro-organismen. Deze interactie begint met adhesie aan en kolonisatie van de katheter door micro-organismen. Sommige micro-organismen produceren slijm, dat de lokale afweer van de gastheer vermindert, waardoor groei van de bacteriën aan het oppervlak van de katheter mogelijk is.

Het risico op een infectie door een katheter is afhankelijk van meerdere factoren:

 • wijze van huiddesinfectie;
 • inbrengtechniek;
 • manipulatie aan het systeem;
 • duur katheterisatie;
 • type katheter (perifere, centrale veneuze);
 • patiënt (verminderde afweer, kolonisatie, eczeem, brandwonden).

Doel

Het verbreden en verdiepen van kennis op het gebied van intravasale therapie, de keuze van infuusmateriaal en inbreng- en verzorgingsprocedure en bijbehorende infectiepreventiemaatregelen.

Doelgroep

Deskundigen infectiepreventie, IC-verpleegkundigen, Hart- en Vaatverpleegkundigen.

Inhoud training

De scholing wordt gegeven door de voorzitter van de Vereniging Infuus Technologie (VIT) drs. Ton van Boxtel in samenwerking met een deskundige infectiepreventie. Beide inleiders hebben zowel in samenwerking als individueel, zich in ruime mate verdiept in de intravasale therapie en mogen gezien worden als deskundigen op dit gebied. Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items, in relatie tot infectiepreventie, aan bod:

 • Wat is flebitis, bacteriemie en sepsis?
 • Wat is een juiste indicatie voor het inbrengen van een infuus?
 • Wat is de huidige stand van zaken met trekking tot vervangingstermijnen, gecoate lijnen, heparine- of antibiotica-slotjes, naaldloze systemen, etcetera?
 • Wat is er op de markt op het gebied van infuustechnologie, wat kan ik ermee en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Hoe kies ik het juiste infuusmateriaal?

Voorbereiding

Deelnemers zijn op de hoogte van relevante richtlijnen, zoals de WIP-richtlijn ‘Intravasale therapie’ en de richtlijnen van de eigen instelling.

Studieduur

De training is een eendaagse nascholing; de dag start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Vanaf 9.30 uur ontvangst met koffie en thee. De deelnemers hebben voorbereidingstijd nodig om relevante richtlijnen door te nemen

Certificering

 • VHIG: 30 accreditatiepunten
 • Kwaliteitsregister V&V: 5 punten (Intensive Care, Dialyse, Oncologie)

Cursusdagen en kosten

De kosten bedragen €315,- per persoon, inclusief koffie/thee en lunch. 

De syllabus wordt ter plekke uitgereikt.

De cursus start bij een deelname van minimaal 15 en maximaal 20 personen.

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt. 

Programma

Programma

In de ochtend worden bovengenoemde items behandeld. Dit theoretisch blok behandelt de infectierisico’s bij intravasale therapie. In de middag wordt in groepen verder gewerkt aan materiaalkeuzes. Er zal naar een checklist toegewerkt worden die toepasbaar is bij de materiaalkeuze in de eigen instelling.

Vanaf 9.30 Ontvangst
10.00 Opening en inleiding
  Basis intravasale therapie – drs. Ton van Boxtel
  Indicatie / typen katheters
  Inbrengtechniek
  Infectierisico’s intravasale therapie – 
  Verzorging / vervangtermijn
  Interventies / materiaalkeuze
+/- 12.30 Lunch (45 min)
  Werken aan checklist infuusmaterialen – in werkgroepen
  Wat is er op de markt
  Welke keuzes kun je of moet je hierin maken
+/- 14.30 Theepauze (15 min)
  Plenaire terugkoppeling werkgroepen
16.00 Sluiting

Trainers

Ton van Boxtel

Ton van BoxtelTon van Boxtel heeft zich in het UMC Utrecht gespecialiseerd als deskundige op gebied van intravasale therapie. Zo heeft hij activiteiten ontplooid voor het pijnteam, voor thuisinfusie en de introductie van de PICC in Nederland. Ton is voorzitter van de Vereniging InfuusTechnologie (VIT) en eigenaar van Infusion Innovations.

Dirk Borst

Dirk BorstDirk Borst heeft 15 jaar ervaring als gespecialiseerd verpleegkundige op het gebied van intra- en extramurale infuustherapie bij het UMC Utrecht, het UMC Groningen en later bij het infuusteam van thuiszorgorganisatie UMCGroningenThuis. Sinds 2010 werkt hij als Deskundige Infectiepreventie in het UMC Groningen, waar hij zich onder andere bezighoudt met de registratie van lijnsepsis.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Evaluatie

De evaluatie van de scholing die is gegeven op 7 september 2016 kunt u hier bekijken

Locatie

Volgt

 


 

 

 


Geeft u zich op voor de lijst van geïnteresseerden!

Voor deze activiteit zijn nog geen tijden bekend.
indien u interesse heeft voor deze activiteit, kunt u zich vrijblijvend opgeven in de lijst voor geïnteresseerden. U krijgt dan bericht, zodra er een datum voor deze activiteit bekend is.

Deelnemersgegevens

* Verplicht

Categorie