Menu

AfdrukkenE-Mail Adres

Antibioticaresistentie en Typering 2.0

Datum:
di, 12 nov 2024
Code:
TYP24b
Prijs v.a.:
€ 375
Plaats:
Veenendaal

Omschrijving

Antibioticaresistentie en Typering 2.0
(vervolgtraining en verdieping)

Algemeen

Inleiding

Antibioticaresistentie en typering Deze training is een vervolg op de training Antibioticaresistentie en Typering. Het verdient de voorkeur dat je deze als voorbereiding gevolgd hebt!  

Typeren kan een deskundige infectiepreventie / arts-microbioloog/afdeling infectiepreventie helpen in het vaststellen of juist uitsluiten van transmissie van een bacterie of mobiel element zoals een plasmide. In de training Antibioticaresistentie en typering zijn globaal de verschillende resistentiemechanismes en typeringstechnieken in combinatie met infectiepreventie aan bod geweest. En nu is het tijd om weer een stap verder te gaan in de wereld van typeren!

Met de komst van WGS is de wereld van de (traditionele) microbiologie enorm aan het veranderen. De laatste jaren worden steeds meer studies gepubliceerd over de toepassing van WGS bij typeren, nader onderzoeken van transmissie ketens en uitbraak management – waarbij dus ook afdelingen infectiepreventie te maken krijgen met nieuwe informatievormen en uitdagingen.

Tijdens deze trainingen nemen de docenten je mee in de kansen en uitdagingen van typeren bij de bekende BRMO’s (MRSA, VRE, ESBL, CPE) of bacterie onderdelen (plasmiden).

Daarnaast wordt input van jou gevraagd: wat heb je geleerd, waar loop je tegenaan, welke concrete leervraag heb je voor deze training? De input van de deelnemers wordt gebruikt voor het interactieve deel van de training. 

Doel

De deelnemers hebben aan het einde van de trainingsdag hun kennis en kunde rond typeringen verder verdiept. 

 1. typeringsmogelijkheden van verschillende soorten bacteriën 
 2. Interpretatie van typeeruitslagen / kansen en uitdagingen bij typeren
 3. nut en noodzaak van typeringen in relatie tot outbreak management en infectiepreventie maatregelen.

Doelgroep

 • Deskundigen infectiepreventie 
 • Artsen microbioloog (in opleiding)
 • Moleculair analisten
 • Overige geïnteresseerden

Inhoud training

Tijdens deze training gaan wij ons verdiepen in typeringen voor resistente bacteriën en plasmiden.
Door typering van multiresistente bacteriën weten wij welke bacteriën hetzelfde zijn en hoe de verspreiding waarschijnlijk heeft plaats gevonden. Met deze informatie kunnen weer gericht maatregelen genomen worden om verdere verspreiding te voorkomen.. 

Onderdeel van de training:

 • Typeringen, met de nadruk op NGS (Next Generation Sequencing) en WGS (Whole Generation Sequencing)
 • Nut en noodzaak typering
 • Interpretatie uitslagen voor een effectieve infectiepreventie aanpak, zoals het lezen van een "boom"/minimum spanning tree
 • Casuïstiek uit de praktijk van de docenten
 • Praktijkervaringen en praktijkvragen deelnemers

Voorbereiding

De deelnemer heeft al eerder de training ABR en Typeringen van STIP gevolgd. (dit jaar in september of een van de vorige edities). Ter voorbereiding geldt:

 • stuur een (recente) typeringscasus in, waar jij betrokken was.
 • formuleer wat goed ging, wat beter kan
 • formuleer jouw leervragen
 • lees de theorie van de door jou gevolgde training ABR en Typering door 

Trainingsdagen en inschrijving

Door inschrijving geef je aan dat je al eerder de training ABR en Typering van STIP hebt gevolgd. De basiskennis uit die training zal niet herhaald worden! 
Bij aanmelden zonder dat je die eerdere training hebt gevolgd, gaat STIP uit van voldoende kennis bij de deelnemer.

De kosten voor VHIG leden bedragen € 375,-. inclusief koffie/thee, lunch en syllabus.

De kosten (voor niet VHIG leden) bedragen € 395,-. inclusief koffie/thee, lunch en syllabus.

De syllabus wordt ter plekke uitgereikt.

Privacyverklaring

Door je aan te melden, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden. Er zullen foto's worden gemaakt die na afloop mogelijk worden geplaatst als sfeerimpressie op de STIP website. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij.

Deelnamebewijzen

Deelnamebewijzen worden na afloop van de training ter plekke verstrekt.

Accreditatie

 • VHIG: in aanvraag 

Aanvullende informatie

De training start bij een deelname van minimaal 14 personen, groepsgrootte is maximaal 24 personen.

Evaluatie

STIP stelt een evaluatieformulier op, welke door elke deelnemer ingevuld dient te worden. De evaluatieformulieren worden door STIP verwerkt.

Programma

Programma

 9:00 -  9:30     Ontvangst
 9:30 -  9:45     Introductie STIP
 9:45 - 10:15     MRSA - theorie
Veronica Weterings, deskundige infectiepreventie Amphia ziekenhuis
10:15 - 10:45     MRSA - whole genome sequencing, typering
Antoni Hendrickx, moleculair microbioloog, RIVM
10:45 - 10:50     koffie / thee halen
10:50 - 11:35     Workshop MRSA - praktijk MLVA 
11:35 - 11:45     Pauze
11:45 - 12:45     VRE theorie en praktijk met sequencing (NGS/WGS)
Veronica Weterings
12:45 - 13:30     Lunch
13:30 - 14:00     BRMO E.coli theorie
Veronica Weterings
14:00 - 14:30     Theorie typering(whole genome sequencing, MLST en wgMLST)
Antoni Hendrickx
14:30 - 14:40     Pauze
14:40 - 16:15    

Workshop gram negatieven en mobiele elementen
Met core genome MLST, whole genome MLST, NGS, en de minimum spanning trees

16:15 - 16:30     Terugkoppeling en evaluatie
16:30         Sluiting

Trainers

Veronica Weterings

Veronica WeteringsVeronica Weterings startte haar loopbaan in 2002 als microbiologisch analist in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Na 8 jaar maakte zij de overstap naar de functie deskundige infectiepreventie en is zeer actief op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie.
Veronica is op 12 oktober 2022 gepromoveerd aan de Radboud universiteit met haar thesis ‘'Control of Multidrug-Resistant Microorganisms In Dutch Healthcare Settings'. 
Veronica is betrokken bij het beheersen van diverse (grote) uitbraken met bijzonder resistente micro-organismen in de ziekenhuis- en verpleeghuissetting, waarbij typeringen van de micro-organismen haar bijzondere interesse heeft.
Daarnaast is zij namens de VHIG benoemd tot lid van de NVMM werkgroep Microbiële typering in het kader van infectiepreventie.

Antoni Hendrickx

 AntoniHendrickxDr. ing. Antoni P.A. Hendrickx is een moleculair microbioloog die sinds 2019 werkzaam is bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven (RIVM). Zijn onderzoek is gefocust op bijzonder resistente bacteriën met een nadruk op de moleculaire karakterisatie van bacteriële isolaten en hun resistentie plasmiden met behulp van onder andere short-read en long-read genome sequencing. Antoni is de coördinator van de nationale surveillance van meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), meticilline-resistente Staphylococcus argenteus (MRSArg), carbapenemase-producerende Enterobacterales (CPE) en carbapenemase-producerende Pseudomonas aeruginosa (CPPA). Antoni werkt mee aan de jaarlijkse Nethmap rapporten over antibiotica resistentie bij klinisch relevante bacteriën. Daarnaast is hij actief betrokken bij meerdere (inter-) nationale projecten waarbij onderzoek wordt verricht naar de opkomst, verspreiding en transmissie van bijzonder resistente micro-organismen.

Foto's

op dit moment zijn er nog geen foto's beschikbaar

Downloads

op dit moment zijn er nog geen downloads beschikbaar

Locatie

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

De Basiliek Het Nederlandse woord basiliek is afgeleid van het Latijnse basilica, dat weer is afgeleid van het Griekse woord Βασιλική (basilikè, "koninklijk gebouw”). Een basiliek is een bouwvorm uit de klassieke oudheid. Nog voordat kerkgebouwen de eretitel ‘Basiliek’ kregen, was, in de tijd van de Romeinse keizers, een basiliek (basilica) een gebouw met een rechthoekige vorm, gelegen aan het forum (centrale marktplein) van een Romeinse stad. Basiliek en forum hadden een belangrijke gemeenschapsfunctie. Ze vormden een plek waar men elkaar ontmoette, waar werd rechtgesproken en gehandeld.

Deze gemeenschapsfunctie hopen wij ook tot uiting te kunnen brengen in De Basiliek in Veenendaal. De Basiliek kan door het multifunctionele karakter van het gebouw een breed scala aan organisaties een geschikt onderkomen bieden. Het plan ontstond door de behoefte een thuis te bieden aan de zondagse diensten van de Veenendaalse kerk Mozaiek0318. Van daaruit bleek veel meer mogelijk!

Parkeren:

Ruim 600 gratis parkeerplaatsen in onze eigen parkeergarage

Route:

Vanaf de A12, afrit 23 (vanuit beide richtingen):
Ga rechtsaf richting Veenendaal-West. U rijdt nu op de Rondweg-West (N233). Houd links aan. Sla bij het eerste kruispunt linksaf naar de Grote Beer. Neem de eerste afslag links en ga gelijk rechtsaf naar de Fokkerstraat. Neem de derde weg links, dit is de Wiltonstraat. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Vanaf de A12, afrit 23a:
U gaat bij de verkeerslichten richting Veenendaal-West. De drie volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u de eerste weg rechts in (Wiltonstraat). Daarna de eerste links en dan de eerste rechts. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Vanuit Rhenen:
Vanaf de Cuneraweg neemt u op de rotonde net voor Veenendaalde eerste afslag (richting o.a. industrieterrein Nijverkamp). U rijdt dan de Rondweg-Oost op. Deze volgt u over 3 rotondes tot u bij de verkeerslichten komt. Hier slaat u linksaf. De twee volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u de eerste weg rechts in (Wiltonstraat). Daarna de eerste links en dan de eerste rechts. U vindt de Basiliek aan uw linkerhand. Parkeren kan gratis in onze parkeergarage.

Neemt u het openbaar vervoer?
Treinstation Veenendaal-De Klomp is op loopafstand (10 minuten). Als u het station af loopt, slaat u linksaf op de Veenendaalseweg. Blijf deze weg volgen. Na het viaduct onder de A12 door, gaat u schuin rechtsaf het rode fietspad op (u kunt twee fietspaden kiezen aan de rechterkant, neem het tweede, dus niet het pad direct langs de A12!). Na 167 meter komt u bij een Y-splitsing en kunt u zowel links als rechts kiezen voor de Wiltonstraat. Ga hier rechts. Na ongeveer 100 meter buigt de weg af naar links, blijf de weg volgen. De Basiliek is nu het derde gebouw aan uw rechterhand (Wiltonstraat 56).

 

Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

 

Plan uw route naar De Basiliek

Evaluatie

Hieronder vindt u de evaluaties van eerdere trainingen Antibioticaresistentie en typering


Deze activiteit boeken: Antibioticaresistentie en Typering 2.0

Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW


Deelnemersgegevens

Factuuradres

Overig

* Verplicht

Categorie

Selecteer uw functie